How we get started

Stichting Vastare, stop kindergeweld in Congo is een non-profitorganisatie die zich inzet om het leven van kinderen en jonge moeders te verbeteren die hebben geleden onder het geweld en de armoede in Oost-Congo. De organisatie werd in 2016 opgericht door Alain Mubigalo, afkomstig uit Congo, en Frederique van Deursen, een Nederlandse activist. Zij werden later vergezeld door Alwin van der Wolff, Gustave Muteba en Caroline Verhoef, die respectievelijk als penningmeester en secretaris van de stichting fungeren.

De organisatie werkt aan het bieden van onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning aan de slachtoffers van kindermishandeling in Congo, die vaak te maken krijgen met discriminatie en stigma in hun gemeenschappen. De organisatie komt ook op voor de rechten en waardigheid van deze kwetsbare groepen, en maakt mensen bewust van de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling in Congo.

In 2019 breidde Alain Mubigalo het bereik van de organisatie uit naar Kenia, waar hij Stop Child Abuse Community-Based Organisation registreerde als een onafhankelijke organisatie. De nieuwe onafhankelijke organisatie zet de missie voort om kinderen en jonge moeders in Kenia te beschermen en te versterken, waar ze met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd als in Congo. De organisatie is geregistreerd onder SCSDO/TRKN/IRG/CBO/BO-09 in Kenia.

Vastare Foundation – Stop Child Abuse in Congo is a non-profit organization that aims to improve the lives of children and young mothers who have suffered from the violence and poverty in eastern Congo. The organization was founded in 2016 by Alain Mubigalo, a native of Congo, and Frederique van Deursen, a Dutch activist. They were later joined by Alwin van der Wolff, Gustave Muteba and Caroline Verhoef, who serve as the treasurer, secretary and member of the foundation.

The organization works to provide shelter, education, health care, and psychosocial support to the victims of child abuse in Congo, who often face discrimination and stigma in their communities. The organization also advocates for the rights and dignity of these vulnerable groups, and raises awareness about the root causes and consequences of child abuse in Congo.

In 2019, Alain Mubigalo expanded the organization’s reach to Kenya, where he registered Stop Child Abuse Community-Based Organisation as an independent organization. The new independent organization continues the mission of protecting and empowering children and young mothers in Kenya, where they face similar challenges as in Congo. The organization is registered under SCSDO/TRKN/IRG/CBO/BO-09 in Kenya.

Every child, child has the right to live free from violence, exploitation and abuse.